Dezvoltarea unui sistem teritorial de avertizare timpurie pentru situațiile de urgență generate de inundații în regiunea rîului Prut
TEAWAS
Detalii
European Union
This project was co-financed by the European Union
German Cooperation
EAPTC

Parteneri

Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă

Departamentul Serviciului de Urgență de Stat din regiunea Cernăuți

ONG Agenția de Inițiative și Dezvoltare din Bucovina

Perioada de implementare a proiectului: Decembrie 2017 – Decembrie 2017

Despre proiect

Proiectul cu o durată de implementare de 14 luni (decembrie 2017 – februarie 2019), urmărește reducerea impactului negativ la nivel ecologic, economic și social, în caz de producere a dezastrelor și a calamităților naturale, prin crearea unui mecanism unic de notificare timpurie și informare a cetățenilor și autorităților publice.

PARTENERIATE CREATE

Republica Moldova:
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ucraina:
 • Departamentul Serviciului de Urgență de Stat din Cernăuți
 • ONG Agenția de Inițiative și Dezvoltare din Bucovina

REZULTATE FINALE

 • Un mecanism transfrontalier unic de comunicare între autorități și informare a populației, va fi aplicat în Republica Moldova și în Ucraina;
 • 9 localități (cele mai supuse riscului de inundații) din 2 țări vor avea instalate sisteme moderne de alarmă:
  • 5 localități din Ucraina, Cernăuți și 
  • 4 localități din nordul Moldovei;
 • 19.022 de locuitori vor recepționa sunetul sirenelor, fiind înștiințați în timp util despre eventuale riscuri de producere a dezastrelor naturale:
  • 10.622 persoane în Moldova și
  • 8.400 de persoane în Ucraina.
Obiectivul general: Reducerea impactului ecologic, economic și social al dezastrelor naturale și a pericolelor prin notificarea și informarea la timp a cetățenilor și a autorităților publice. Obiectivul specific: Proiectarea și testarea în colaborare a unui sistem nou de avertizare timpurie în regiunile predispuse la inundații pe rîul Prut în Ucraina (UA) și Republica Moldova (MD), care poate fi redimensionat la nivel național.
Economiile, populațiile și mediul înconjurător din Republica Moldova şi Ucraina sunt extrem de expuse și vulnerabile la situaţiile excepţionale cu character natural (de exemplu: alunecări de teren, inundații, secetă, înghețuri tîrzii de primăvară, etc.) din cauza unei combinații de factori geografici și a practicilor nepotrivite de utilizare a terenurilor (eroziune). În regiunea dintre Ucraina și Republica Moldova curge rîul Prut, acoperind un teritoriu de aproape 28,000 km2. Dat fiind faptul, că rîul Prut traversează frontierele internaționale, atunci cînd inundațiile au loc peste granițe, comunitățile și autoritățile de cealaltă parte a frontierei pot primi avertismente tîrzii, care cauzează gestionarea eficientă a situațiilor de urgență și reduc rezistența comunităților. Inundațiile din această regiune au cauzat pierderi majore și daune financiare în Ucraina și Republica Moldova. Chiar dacă s-au depus eforturi multiple pentru a diminua aceste pierderi, cum ar fi o gestionare mai bună a situațiilor de urgență și construirea instalaţiilor de protecţie împotriva inundațiilor, comunitățile din regiunea Cernăuți a Ucrainei și din regiunea de nord a Republicii Moldova nu dispun de sisteme integrate de avertizare de urgență privind potențialele pericole de inundații. Aceasta înseamnă că atunci cînd inundatiile apar în Ucraina, comunităţile din Moldova nu primesc avertizarea timpurie şi nu se pot pregăti în mod adecvat. Este necesar să se sporească capacitatea autorităților locale din aceste regiuni de a răspunde rapid și eficient la astfel de situații de urgență, precum și sporirea protecţiei comunităților.
În cadrul proiectului vor fi instalate sisteme moderne în 5 localităţi din regiunea Cernăuţi a Ucrainei (Kostychany, Koschulyany, Molnytsya, Negryntsy, Novoivankovtsy) şi în 4 localităţi din nordul Republicii Moldova (Criva, Drepcăuţi, Şirăuţi şi or. Lipcani). Sirenele vor anunţa în total 10,622 persoane din Republica Moldova şi 8,400 persoane din Ucraina – cu un impact direct estimat pentru 19,022 locuitori. Aceste comunităţi au fost identificate ca fiind foarte vulnerabile la riscurile de inundaţii. Un alt rezultat al proiectului va fi mecanismul transfrontalier de comunicare între parteneri astfel încît avertizările vor fi mult mai eficiente. Acest proiect deasemenea este privit ca o testare (un experiment), rezultatele căruia pot fi aplicate şi în alte regiuni ale ţării.

Localități

Lista de localități care participă la proiect.

Criva

Republica Moldova

Drepcăuți

Republica Moldova

Șirăuți

Republica Moldova

or.Lipcani

Republica Moldova

Kostychany

Ucraina

Koschulyany

Ucraina

Molnytsya

Ucraina

Negryntsy

Ucraina

Novoivankovtsy

Ucraina

Activități

Principalele activități ale proiectului.